O szkodliwości podatku dochodowego


Sprawozdania finansowe małych i średnich jednostek po wielokroć nie są poddane obowiązkowi tryb przez biegłego rewidenta. Firmy te są jednakże narażone na szereg zagrożeń związanych między.


Wybrane aspekty opodatkowania

Nowe regulacje o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Nowe akty legislacyjne implementujące IIV Dyrektywę Unii Europejskiej i Rady (AML IV) wprowadzają szereg zmian.

Więcej

Autonomia fiskalna jej

Rachunkowość i Podatki dla praktyków. Wzory formularzypp CFR Zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych (certyfikat rezydencji) pp CFR Zaświadczenie o miejscu.

Więcej

Księga podatkowa przedsiębiorcy

W jednej zwartym Meritum Czytelnik znajdzie kompleksowe informacje odnośnie do polskiego prawa podatkowego od powstania zobowiązania podatkowego po postępowanie podatkowe kontrolę podatkową.

Więcej


finanse publiczne jst

Niniejszy opis kompleksowo analizuje zagadnienie wykorzystania mechanizmu odwrotnego zadłużenia (reverse charge) w opodatkowaniu VAT usług wewnątrzunijnych świadczonych na rzecz podatników.

Sprawozdania finansowe małych i średnich jednostek po wielokroć nie są poddane obowiązkowi tryb przez biegłego rewidenta. Firmy te są jednakże narażone na szereg zagrożeń związanych między innymi z nieprawidłowościami w kontroli wewnętrznej, podwyższenia możliwości popełnienia oszustw to znaczy też braku kontynuacji działalności. Przeprowadzenie postępowanie sprawozdania finansowego pozwala zidentyfikować takie czynniki ryzyka, które mogą wpływać na nieprawidłowości i zaburzenia w aktywności jednostek, przekazać kierownictwu informacje dotyczące niedociągnięć w działaniu kontroli wewnętrznej i ocenić zgodność działania jednostki z prawem i innymi regulacjami.\r\nPublikacja stanowi fachowy poradnik skierowany wyjątkowo do biegłych rewidentów także głównych księgowych małych i średnich firm. Autorki przedstawiają dokumentowanie poszczególnych etapów podejście sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Badania. Zwracają uwagę na prawidłowe ujęcie do badania, właściwe dokumentowanie wykonywanych badań, zastosowanie zawodowego osądu, sceptycyzmu i odpowiedzialność biegłego rewidenta.Przy poszczególnych etapach postępowanie przedstawiają przykładowe karty badania i inne dokumenty, które pomogą zrozumieć sens badania w oparciu o ryzykowny krok i prawidłowo wykazać przeprowadzone prace. Zamieszczone wzory mogą być wykorzystane wprost w procesie badania, można je także przystosować do potrzeb firmy audytorskiej lub uzupełnić nimi własną dokumentację.Dołączony do książce suplement elektroniczny zawiera wybrane wzory w formie edytowalnych dokumentów, ułatwiając ich wykorzystanie w praktyce. Zainstalowanie suplementu wymaga systemu operacyjnego Windows.

Czytaj więcej


Copyright © 2019 Praktyczny leksykon VAT