Fakty mity oArtykuł z prawa podatkowego przeznaczona jest na rzecz doradców podatkowych, sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, biegłych rewidentów, księgowych, pracowników administracji również przedsiębiorców. Zaintryguje tak jak przedstawicieli nauki oraz żaków prawa, finansów i ekonomii. Będzie pożyteczna dodatkowo osobom przygotowującym się do egzaminów na doradcę podatkowego. Publikacja mieści całość problematyki podatkowej z punktu widzenia podatnika prowadzącego działalność gospodarczą. W kwestiach spornych zaprezentowano różne linie orzecznicze i wskazano na ryzyko podatkowe powiązane ze stosowaniem określonych przepisów. Publikacja odpowiada na pytania:- Jak prawidłowo ustalić intrata przedsiębiorcy?- Jakie skutki podatkowe niesie restrukturyzacja przedsiębiorstwa, jego zbycie i likwidacja?- Jakie są modele prowadzenia aktywności w różnorodnych formach prawnych (np. spółkach będących i niebędących podatnikami podatku dochodowego)?- Na co zwrócić uwagę przy prowadzeniu działalności gospodarczej poprzez zagraniczny zakład czyli strukturę obejmującą podmioty powiązane?W wyd. publikacji Prawo podatkowe przedsiębiorców zaprezentowano między innymi przemiany dotyczące:- opodatkowania aportów w innej postaci niż przedsiębiorstwo albo jego zorganizowana część,- niedostatecznej kapitalizacji (cienkiej kapitalizacji),- utworzenia Krajowej Administracji Skarbowej (KAS),- opodatkowania dywidend, np. dywidend rzeczowych,- klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania,- cen transferowych: zmiana definicji podmiotów powiązanych, nowe obowiązki dotyczące dokumentacji cen transferowych, uprzednie porozumienia cenowe,- nowych obowiązków rejestracyjnych,- nadużycia prawa w obszarze VAT także sankcje w VAT,- rozszerzenia mechanizmu odwrotnego obciążenia,- wewnątrzwspólnotowego zdobycia paliw silnikowych (w ramach tzw. pakietu paliwowego),- wprowadzenia szczególnych zasad opodatkowania niektórych kategorii wyrobów akcyzowych: zwolnień w podatku akcyzowym, procedury zawieszenia poboru akcyzy, ewidencji dla potrzeb podatku akcyzowego.


Copyright © 2019 Praktyczny leksykon VAT