finanse publiczne jstNiniejszy opis kompleksowo analizuje zagadnienie wykorzystania mechanizmu odwrotnego zadłużenia (reverse charge) w opodatkowaniu VAT usług wewnątrzunijnych świadczonych na rzecz podatników – w świetle artykułów Unii Europejskiej oraz państw członkowskich. Analiza prowadzona jest także pod kątem teoretycznym, jakim sposobem i praktycznym.Istotnym walorem prezentowanej lekturze jest nader szczegółowa analiza podmiotowego i przedmiotowego obszaru zastosowania odwrotnego odpowiedzialność w aktualnie wiążących przepisach unijnych i państw członkowskich. W niniejszym opracowaniu wskazano, kiedy i dlaczego może być trudno ustalić, czy do danej usługi znajdzie zastosowanie odwrotne obciążenie, jako mechanizm obligatoryjny czy też fakultatywny. Szczególnie ważna jest rozkład obszaru i sposobu wdrożenia odwrotnego zadłużenia jako mechanizmu obligatoryjnego i fakultatywnego w poszczególnych państwach członkowskich UE, przeprowadzona bezpośrednio w oparciu o (nieoficjalne, komercyjne) tłumaczenia angielskie podstawowych aktów prawnych państw członkowskich dotyczących Vat również – uzupełniająco – w oparciu o publikację, jednocześnie te dostępne powszechnie i nieodpłatnie, jak i te dostępne odpłatnie dla subskrybentów. Takich szczegółowych informacji, z towarzyszącymi wnioskami dotyczącymi prawidłowości wdrożenia mechanizmu, próżno szukać w dostępnej literaturze.Autorka wnikliwie analizuje pozycję prawną (obowiązki, odpowiedzialność podatkową a podobnie prawa) stron transakcji w przypadku zastosowania odwrotnego obciążenia, w zależności od z sytuacją, jeśli mechanizm nie znalazł zastosowania. W pracy skatalogowano i usystematyzowano występujące w praktyce przypadki nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych stron transakcji dokonywanych w zakresie procedury odwrotnego obciążenia, dokonując oceny ich skutków, z uwzględnieniem wypracowanej przez Trybunał Sprawiedliwości orzeczniczej koncepcji należytej staranności (i dobrej wiary).W lekturze przeprowadzono również analizę porównawczą mechanizmu odwrotnego odpowiedzialność i mechanizmu punktu kompleksowej obsługi, co może wyjaśnić odbiorcy, jakie wady i zalety, korzyści i zagrożenia są spojone ze stosowaniem tych mechanizmów. Wielu podmiotom brakuje świadomości w tym zakresie, która jest szczególnie ważna w obliczu proponowanych na szczeblu unijnym zmian. Lektura obejmuje też kompleksowy model oceny dla instytucji wspólnego systemu VAT, który wskutek na swoją uniwersalność, może odszukać zastosowanie nie tylko dla mechanizmu odwrotnego obciążenia, jednakowoż i innych instytucji tego systemu.Publikacja adresowana jest szczególnie do przedsiębiorców także ich służb podatkowych i księgowych, profesjonalnych pełnomocników, a podobnie pracowników administracji podatkowej i sędziów sądów administracyjnych. Teoretyczne i praktyczne rozważania na temat zakresu zastosowania odwrotnego odpowiedzialność w opodatkowaniu usług wewnętrzunijnych również połączonych z tym obowiązków, ryzyka, kosztów i praw podatników, stanowią źródło wiedzy przydatne w procesie rozliczeń podatkowych transakcji usługowych z elementem międzynarodowym również kontroli prawidłowości tych rozliczeń. Rozważania zawarte w w opisie będą pomocne nie tylko w procesie doradztwa klientom, ale podobnie przy rozstrzyganiu potencjalnych sporów między podatnikami a administracją podatkową. Publikacja może być w szczególności przydatna na rzecz menadżerów międzynarodowych, w który sposób i krajowych firm konsultingowych (średniego i wysokiego szczebla) trudniących się doradztwem w obszarze międzynarodowego obrotu gospodarczego również dla pracowników działów finansowych i księgowych firm angażujących się w usługowe transakcje transgraniczne. Lektura będzie też interesująca na rzecz studentów, doktorantów i pracowników naukowych dodatkowo studentów kierunków prawniczych, administracyjnych i z zakresu rachunkowości.


Copyright © 2019 Praktyczny leksykon VAT