Inne

foto

Umowa co powinna zawierać umowa

Umowa - co powinna zawierać umowa deweloperska do wszystkich osób prawnych i fizycznych, które rozważają sprzedaż nieruchomości, atoli też do inwestorów, dla których kłopoty na rynku nieruchomości są okazją do podniesienia portfela inwestycyjnego. Szczególnie interesujące powinno być też dla pośredników w obrocie nieruchomościami, którzy pragneliby pogłębić swoją wiedzę na temat kupna.

Zobacz więcej ...

foto

Nowe prawo powództwo o ustalenie

Nowe prawo powództwo o ustalenie, że podjęte albo zamierzone poprzez powoda czynności nie stanowią naruszenia patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego innymi słowy prawa z rejestracji Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego co jest przedmiotem prawa.

Zobacz więcej ...

foto

Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – jakże

Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – jakże uniknąć rozbieżności pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym:cel i przedmiot umowy – przykłady postanowień ograniczających ryzyko różnic pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającymoświadczenia stron i ich znaczenie legislacyjne w przypadku sporów ITumowa na wdrożenie systemu informatycznego – utwór.

Zobacz więcej ...

foto

Które dokumenty dotyczące wynagradzania pracownika

Które dokumenty dotyczące wynagradzania pracownika powinny być gromadzone i w jakim zbiorze? jest przedstawienie od strony praktycznej zadań połączonych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych. W szkoleniu wykorzystane zostaną najnowsze stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych także orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące.

Zobacz więcej ...

foto

Pracownik w koronawirus jakie kryteria

Pracownik w koronawirus jakie kryteria traktować przy doborze pracowników do zwolnień? Zachodzące obecnie przemiany spowodowane pandemią koronawirusa także w rzeczywistości faktycznej jakim sposobem i prawnej czynią koniecznym bieżące reagowanie na pojawiające się problemy pracodawców. Stan prawny, który był teraźniejszy w marcu, w czerwcu jest wprzódy niegdyś zapomniany. Zmienia się.

Zobacz więcej ...

foto

wieloletnia prognoza finansowa gmina Oszustwa księgowe

wieloletnia prognoza finansowa gmina. Oszustwa księgowe w praktyce gospodarczej – identyfikacja i przeciwdziałanie. Nasz program na stronie www mieści Podstawy ustawowe rachunkowości kreatywnej w Polsce. Co jest a co nie jest rachunkowością kreatywną? Czy zysk w firmie jest najważniejszy? Sprawozdanie jednostkowe a sprawozdanie skonsolidowane. Specyfika sprawozdań finansowych sporządzonych wg MSSF. Rachunkowość kreatywna na.

Zobacz więcej ...

foto

Nabycie prawa do trzynastki przez nauczyciela zatrudnionego

Nabycie prawa do trzynastki przez nauczyciela zatrudnionego w trakcie roku. Podstawą prawną uznawana jest przepis prawna zawarta w ustawach i aktach wykonawczych, określająca obszar upoważnień także obowiązków podmiotów, do jakich jest ona skierowana W przypadku ewidencji księgowej prowadzonej przez oświatowe jednostki budżetowe obowiązujący system prawny przewiduje parę.

Zobacz więcej ...

foto

wieloletnia prognoza finansowa gmina to Prognozowanie kroczące

wieloletnia prognoza finansowa gmina to Prognozowanie kroczące definicja. Artykuł jest przeznaczony dla: członków zarządów spółek prawa handlowego także spółek skarbu państwa, menedżerów każdego szczebla, dyrektorów finansowych, kierowników i specjalistów ds. controllingu, wszystkich osób zainteresowanych tematyką artykułu inyernetowego. W artykule omawiane będą sposoby skutecznego usprawnienia.

Zobacz więcej ...

foto

wieloletnia prognoza finansowa a uchwała budżetowa

wieloletnia prognoza finansowa a uchwała budżetowa to Ekonomiczna wartość dodana metody praktycznego wdrożenia. Artykuł jest przeznaczony dla: członków zarządów spółek prawa handlowego także spółek skarbu państwa, menedżerów każdego szczebla, dyrektorów finansowych, kierowników i specjalistów ds. controllingu, wszystkich osób zainteresowanych tematyką artykułu inyernetowego. W artykule omawiane będą sposoby skutecznego usprawnienia procesu budżetowania, w taki sposób by sprowadzić jego wady i wydobyć.

Zobacz więcej ...

foto

Legalna pobyt cudzoziemca bez obowiązku

Legalna pobyt cudzoziemca bez obowiązku składania wniosku - ustawa tarcza antywirusowa? wprowadzane uregulowania legislacyjne wynikające z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych odnoszą się do podobnie do cudzoziemców. W obliczu narastającego.

Zobacz więcej ...


Copyright © 2019 Praktyczny leksykon VAT