Nowe prawo powództwo o ustalenieNowe prawo powództwo o ustalenie, że podjęte albo zamierzone poprzez powoda czynności nie stanowią naruszenia patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego innymi słowy prawa z rejestracji Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego co jest przedmiotem prawa własności intelektualnej dodatkowo niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 288) wprowadza istotne zmiany w obszarze prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nowelizacja ma przede wszystkim na celu utworzenie wyspecjalizowanych sądów zajmujących się ochroną własności intelektualnej. Dla prawników dodatkowo na rzecz osób, jakie interesują się zagadnieniami związanymi z ochroną własności intelektualnej czyli stykają się z takimi problemami w pracy. Na własność intelektualna prawo zapraszamy również kadrę menedżerską podmiotów, których produkty lub usługi oparte są na własności intelektualnej, a w szczególności kadrę kierowniczą z branży wezwanie do udzielenia informacji innowacyjnych technologii, IT czyli innowacyjnych produktów. Warto wiedzieć, jakim sposobem będzie wyglądało ewentualne procedura w roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej wykonaniem obowiązku udzielenia informacji przedmiocie ochrony posiadanej własności intelektualnej zarówno, jeśli taki podmiot będzie inicjował postępowanie, jakim sposobem i w sytuacji kiedy to on zostanie pozwany. Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się czym jest sprawa z powództwo wzajemne w sprawach o naruszenie prawa do znaku towarowego lub wzoru przemysłowego zakresu własności intelektualnej, który sąd co to prawa własności intelektualnej jest właściwy do jej rozpatrzenia, jaka jest procedura KPC towarzysząca sprawom z aspektu własności intelektualnej.


Copyright © 2019 Praktyczny leksykon VAT