Księga podatkowa przedsiębiorcyW jednej zwartym Meritum Czytelnik znajdzie kompleksowe informacje odnośnie do polskiego prawa podatkowego od powstania zobowiązania podatkowego po postępowanie podatkowe, kontrolę podatkową, sądowoadministracyjną kontrolę decyzji podatkowych, odpowiedzialność karną skarbową. Atutem jest poza tym poradnikowe ujęcie prezentowanej tematyki. Zastosowany w opracowaniu przystępny język, pozbawiony żargonu prawniczego pozwala na używanie z publikacji także osobom zajmującym się sprawami podatkowymi, jakie jednak nie posiadają wykształcenia prawniczego. W książce odkryją Państwo odpowiedzi na pytania: Jak wprowadzać w życie zobowiązania podatkowe? Jakie są warunki wspólnego opodatkowania małżonków? Co zalicza się do przychodów zgrupowanych z działalnością gospodarczą? Kiedy powstaje obowiązek podatkowy VAT? Jakie reguły obowiązują przy opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, podatkiem od nieruchomości, podatkiem od czynności cywilnoprawnych? Czym jest kontrola podatkowa, a czym kontrola skarbowa? Jak przebiega kontrola sądowoadministracyjna decyzji podatkowych? W Meritum omówiono wszystkie przemiany w podatkach jakie miały miejsce od ostatniego wydania, w tym m.in. w zakresie: Podatku VAT: omówienie nowego rozwiązania w postaci prewspółczynnika odliczenia podatku naliczonego (ustalenie proporcji w wykorzystaniu nabywanych towarów oznacza to usług na cele działalności gospodarczej i na cele inne niż działalność); omówienie istotnych zmian w przepisach dotyczących kaucji gwarancyjnej (m.in. przemiany kwoty gwarancyjnej dla dostawców paliw, przemiany oprocentowania składanej kaucji, wprowadzenie jednolitego wzoru wniosku w sprawie kaucji); omówienie rozszerzenia odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania z tytułu VAT (m.in. w obrocie materiałów eksploatacyjnych do drukarek, cyfrowych aparatów fotograficznych); omówienie zmian dotyczących ujednolicenia ustalania właściwości miejscowej na rzecz podatnika - niezależnie od rodzaj podatku; omówienie przemian w obszarze obowiązku stosowania kas fiskalnych (poszerzona lista zobowiązanych). Podatku dochodowego od osób prawnych CIT: omówienie nowej regulacji dotyczącej ulgi na działalność badawczo-rozwojową, zastępującej ulgę na nowe technologie. Podatku dochodowego od osób fizycznych PIT: omówienie innowacyjnych regulacji w opodatkowaniu przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach innymi słowy pochodzących ze źródeł nieujawnionych (m.in. nowa objaśnienie przychodów nieujawnionych); omówienie nowej regulacji dotyczącej opodatkowania przychodów ze sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli. Podatku od nieruchomości: omówienie nowej definicji gruntów powiązanych z prowadzeniem aktywności gospodarczej dodatkowo ustalenie nowego zakresu podmiotów podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości; omówienie przemiany sposobu określania części wspólnej nieruchomości. Ordynacji podatkowej: omówienie przemian dotyczących : wydawania interpretacji indywidualnych i ogólnych, pełnomocnictw oraz naliczania odsetek za zwłokę, wprowadzenia nowego standardu przekazywania danych organom podatkowym w postaci JPK, tj. Jednolitego Pliku Kontrolnego. Odpowiedzialności karnej skarbowej: szczegółowe peryfraza ogromnie obszernej nowelizacji Kodeksu karnego skarbowego. Postępowania sądowego w kwestiach podatkowych: omówienie przemian związanych z wprowadzeniem elektronicznego obiegu dokumentów; szczegółowe wyrażenie omowne procedur. Do kogo lektura jest adresowana? Publikacja kierowana jest do pracowników biur księgowo-rachunkowych, pracowników działów prawnych, doradców podatkowych także radców prawnych. Publikacja jest aktualizowana (bezpłatnie na rzecz Czytelników Meritum Podatki) co miesiąc - od stycznia do grudnia r.


Copyright © 2019 Praktyczny leksykon VAT