Upadłość i jaki jest nowy kształtUpadłość i jaki uproszczone postępowanie jest nowy kształt upadłości konsumenckiej umożliwi zrozumienie zasad rządzących znowelizowanym postępowaniem upadłościowym i poruszanie się w poprzednio w niezbędnym zakresie. Wyjaśnimy jak wygląda zgłoszenie wierzytelności po 24 marca 2020 r. również nowy kształt upadłości konsumenckiej. Niewątpliwą zaletą szkolenia jest próba udzielenia odpowiedzi na nowy kształt przygotowanej likwidacji (pre-pack) pytania i niepewność pojawiające się przy stosowaniu artykułów z tej dziedziny prawa oraz reprezentacja konkretnych jakie są formalne uwarunkowania zgłoszenia wierzytelności w sprawach wszczętych po 24 marca 2020 roku propozycji rozwiązań problemów. Udział w szkoleniu pozwoli zarówno na pogłębienie wiedzy dotyczącej przygotowanej likwidacji pre-pack i umożliwi pełniejsze wykorzystanie jej zalet dodatkowo zminimalizowanie zagrożeń powiązanych z niewłaściwym zrozumieniem tego procesu.


Copyright © 2019 Praktyczny leksykon VAT