Zapoznanie uczestników z trudnymi sytuacjamiZapoznanie uczestników z trudnymi sytuacjami z najemcami – negocjowanie umorzenia innymi słowy odroczenia czynszu najmu. skierowane jest do wszystkich zainteresowanych problematyką zarządzania najmem lokali mieszkalnych i usługowych, osób zawodowo zajmujących się sektorem nieruchomości W jaki sposób negocjować z najemcą obniżenie lub odroczenie czynszu – studium przypadku zarządców nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami, właścicieli lokali mieszkalnych na wynajem również wszystkich, którzy chcieliby zapoczątkować karierę zawodową w obszarze zarządzania najmem innymi słowy stoją przed wyzwaniem przeprowadzenia własnej inwestycji w najem/podnajem poprzez czas kryzysu wywołanego pandemią COVID-19. Ukierunkowane jest wyjątkowo na wyobrażenie teoretycznych i praktycznych aspektów działalności zawodowej oraz inwestycyjnej na rynku najmu i podnajmu w warunkach ograniczeń i nadciągającego kryzysu gospodarczego. Podczas najem lokali użytkowych,najem lokalu bez umowy,najem lokalu odmiana umowy,najem instytucjonalny lokalu przedstawiony zostanie przegląd obecnych uwarunkowań prawnych wpływających bezpośrednio i pośrednio na działanie rynku nieruchomości. Najem lokali online poprowadzone zostanie przez praktyka z 10 letnim doświadczeniem w branży nieruchomości, w tym 8 letnim doświadczeniem w zarządzaniu nieruchomościami komercyjnymi i zarządzania najmem, który podzieli się własnymi doświadczeniami w przedmiocie zarządzania portfelem nieruchomości pod wynajem w obecnych warunkach, prowadzenia negocjacji z najemcami znajdującymi się w trudnej sytuacji finansowej, zabezpieczenia wykonania zawartych umów najmu, uwarunkowania aktywności opartej na podnajmie, możliwości wypowiedzenia umowy najmu na gruncie zapisów umownych także Kodeksu cywilnego. Najem lokali zawiera najbardziej aktualną problematykę związaną z prowadzeniem aktywności w sektorze najmu/podnajmu w dobie kryzysu spowodowanego pandemią COVID-19 i najem lokalu a split payment,wynajem lokali działalność gospodarcza,najem lokali a kasa fiskalna,ochrona praw lokatorów i najem lokali mieszkalnych. komentarz.


Copyright © 2019 Praktyczny leksykon VAT